अद्ययावत बातम्या
 • म.ज.नि.प्रा.अधिनियम (सुधारणा) 2016 नुसार... + more
 • प्रसिद्धी सूचना –महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन... + more
 • जिगाव प्रकल्प (ता. नांदुरा. जि. बुलडाणा ) अंतर्गत... + more
 • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे... + more
 • जाहिरात-सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा... + more
 • जाहिरात-सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा... + more
 • ई-बुलेटीन जून... + more
 • सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार... + more
 • प्रारुप स्वारस्य अभिव्यक्ती सूचना क्र.१, सन... + more
 • ढोरपगाव ल.पा.योजनेच्या मुख्य कालव्याचे मौजे वडजी... + more
 • जलक्रांतीचे जनक माजी मुख्य मंत्री स्वर्गीय शंकरराव... +अधिक
 • वार्षिक देखभाल-दुरुस्ती करणेबाबतची निविदा रद्द... + more
 • वार्षिक दरकरार करणेबाबतची निविदा रद्द करणेबाबत -... + more
 • जिगाव प्रकल्प (ता. नांदुरा. जि. बुलडाणा ) अंतर्गत... + more
 • सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा करार... + more
 • ई-बुलेटिन मार्च ते मे... + more
 • ज ई प्र मं, पुणे --“ई सेवा पुस्तक” प्रणालीची... + more
 • कृष्णा खोरे पूरपरिस्थिती अभ्यास समिती अहवाल-... +अधिक
 • म.ज.नि.प्र- सदस्य पदाच्या नियुक्तीसाठी जाहीर सूचना... + more
 • जिगाव प्रकल्प (ता. नांदुरा. जि. बुलडाणा ) अंतर्गत... + more
 • शुध्दीपत्रक क्र. २-महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन... + more
 • ज.स.वि, मुंबई --सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार... + more
 • शुध्दीपत्रक क्र. 1-महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन... + more
 • म.सं.सं, अ.अ(धरण) सं, मं, नाशिक-- सेवा करार... + more
 • महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा )... + more
 • जलसंपदा विभाग-मा.का.वि क्र.७, गंगाखेड -सेवानिवृत्त... + more
 • ई-बुलेटिन जानेवारी... + more
 • ई-बुलेटिन डिसेंबर... + more
 • जलसंपदा विभाग—वाघुर धरण विभाग, जळगाव... + more
 • जलसंपदा विभाग—धुळे,पा. प्र.मं, धुळे --सेवानिवृत्त... + more
 • जमिनीचा तपशील--मन प्रकल्प (मौजा. कदामापूर)-- जमीन... + more
 • जमिनीचा तपशील--आलेवाडी प्रकल्प (मौजा. वकांना)--... + more
 • जमिनीचा तपशील--आलेवाडी प्रकल्प (मौजा. भिलखेडा) --... + more
 • जलसंपदा विभाग--को.पा.मं, कोल्हापूर--सेवानिवृत्त... + more
 • ई-बुलेटिन नोव्हेंबर... + more
 • जलसंपदा विभाग--उ.पा.मं.--सेवानिवृत्त अधिकारी /... + more
 • जलसंपदा विभाग--अवर सचिव दर्जाच्या सेवानिवृत्त विधी... + more
 • जलसंपदा विभाग--गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास... + more
 • जमिनीचा तपशील--चोंढी प्रकल्प -- जमीन सरळ खरेदीने... + more
 • ई-बुलेटिन ऑक्टोबर... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • शुध्दीपत्रक क्रमांक 1--जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, कोथरुड, पुणे करार तत्वावर... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • जलसंपदा विभाग--गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास... + more
 • जलसंपदा विभाग--कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्पांतरंगात उपसा सिंचन... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • शुध्दीपत्रक क्रमांक 1--विदर्भ पाटबंधारे विकास... + more
 • जलसंपदा विभाग-- कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब... + more
 • तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सेवा करार... + more
 • विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत (अमरावती... + more
 • तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सेवा करार... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद, जि. बुलडाणा )... + more
 • जाहीर सूचना - भामा आसखेड धरण विभाग, पुणे.... + more
 • दरपत्रके देकार - कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी... + more
 • दरपत्रक सूचना १ : म्हैसाळ, विद्युत व यांत्रिकी... + more
 • दरपत्रक सूचना - कार्यकारी अभियंता जिगाव उपसा सिंचन... + more
 • दरपत्रक सूचना - नर्मदा विकास विभाग... + more
 • जाहीर प्रगटन- कार्यकारी अभियंता जिगाव उपसा सिंचन... + more
 • e Bulletin- मे... + more
 • दरपत्रक सूचना ( दुसरी वेळ ) - कार्यकारी अभियंता,... + more
 • दरपत्रके देकार - कार्यकारी अभियंता, घाटघर... + more
 • दरपत्रके देकार - कार्यकारी अभियंता, घाटघर... + more
 • अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव - कार्यकारी अभियंता, उज्जनी... + more
 • जिगाव प्रकल्प (ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा )... + more
 • जिगाव प्रकल्प (ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा )... + more
 • अंबा नाला व बिच्छन नदीचे लाल व निळया पूररेषेचे... +अधिक
 • पाणी लेखापरीक्षा अहवाल... + more
 • बुलेटिन मार्च... + more
 • "चोंढी बृ. ल. पा. योजना ता. संग्रामपूर जि.... +अधिक
 • "सेवानिवृत अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पध्दतीवर नेमणूक... +अधिक
 • जिगव प्रकल्प (ता. नांदुरा जि. बुलढाणा) अंतर्गत... +अधिक
 • "आलेवाडी बृ. ल. पा. योजना ता. संग्रामपूर जि.... +अधिक
 • "जिगाव प्रकल्पांतर्गत मौजे अडोळ बु.चे... +अधिक
 • "नांदेड येथील गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा आधुनिकी करण... +अधिक
 • "महाराष्ट्र जलनियमन व प्राधिकरण यांचेकडील याचिका... +अधिक
 • "जिगाव प्रकल्पांतर्गत मौजे माहुली ता. जळगाव या... +अधिक
 • "चोंढी बृ.ल.पा.प्रकल्प ता.संग्रांपूर जि. बुलढाणा... +अधिक
 • "पार्डी गावाचे पुनर्वसनाकरिता नवीन गावठाणाकरिता... +अधिक
 • "सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी जलसंपदा... +अधिक

जलसंपदा विभाग आपले स्वागत आहे