अद्ययावत बातम्या
  • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे.निमगाव... + more
  • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे.खडदगाव... + more
  • जाहिरात -गुणनियंत्रण मंडळ,नागपूर -जलसंपदा... + more
  • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे.मुरंबा... + more
  • सरळसेवा भरती सन-2019 (कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)... +अधिक
  • महाराष्ट्र राज्याकरीता नियंत्रण कालावधी जुलै 2020... + more
  • सामाईक दर सूची 2021-22-शुद्धिपत्रक-Bituminous... + more
  • म.ज.नि.प्र. अधिसूचना... + more

जलसंपदा विभाग आपले स्वागत आहे