अद्ययावत बातम्या
  • जाहिरात-सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा... + more
  • लिलाव सूचना/२०२१-कार्यकारी अभियंता,माजगाव कालवा... + more
  • प्रेस सूचना - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन... + more
  • जाहिरात-सेवानिवृत्त अभियंता कंत्राट पद्धतीनेनेमणूक... + more
  • दरपत्रक सूचना -दरवाजे संकल्पन काम,अधीक्षक... + more
  • प्रेस सूचना - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन... + more
  • महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे करार... + more
  • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे... + more

जलसंपदा विभाग आपले स्वागत आहे