अद्ययावत बातम्या
  • जाहिरात -अवर सचिव ,जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय,मुंबई... + more
  • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे.हिंगणा... + more
  • जाहिरात -गुणनियंत्रण मंडळ,पुणे -जलसंपदा... + more
  • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे.तीकोडी... + more
  • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे.पातोडा... + more
  • जाहिरात -ऊर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ ,अमरावती... + more
  • सरळसेवा भरती सन-2019 (कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)... +अधिक
  • महाराष्ट्र राज्याकरीता नियंत्रण कालावधी जुलै 2020... + more
  • सामाईक दर सूची 2021-22-शुद्धिपत्रक-Bituminous... + more
  • म.ज.नि.प्र. अधिसूचना... + more

जलसंपदा विभाग आपले स्वागत आहे