अद्ययावत बातम्या
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • शुध्दीपत्रक क्रमांक 1--जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, कोथरुड, पुणे करार तत्वावर... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • जलसंपदा विभाग--गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास... + more
 • जलसंपदा विभाग--कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्पांतरंगात उपसा सिंचन... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • शुध्दीपत्रक क्रमांक 1--विदर्भ पाटबंधारे विकास... + more
 • जलसंपदा विभाग-- कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब... + more
 • तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सेवा करार... + more
 • विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत (अमरावती... + more
 • तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सेवा करार... + more
 • जमिनीचा तपशील - जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद,... + more
 • जिगाव प्रकल्प (ता. जळगाव जामोद, जि. बुलडाणा )... + more
 • जाहीर सूचना - भामा आसखेड धरण विभाग, पुणे.... + more
 • दरपत्रके देकार - कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी... + more
 • दरपत्रक सूचना १ : म्हैसाळ, विद्युत व यांत्रिकी... + more
 • दरपत्रक सूचना - कार्यकारी अभियंता जिगाव उपसा सिंचन... + more
 • दरपत्रक सूचना - नर्मदा विकास विभाग... + more
 • जाहीर प्रगटन- कार्यकारी अभियंता जिगाव उपसा सिंचन... + more
 • नोकरीची संधी- कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा... + more
 • e Bulletin- मे... + more
 • दरपत्रक सूचना ( दुसरी वेळ ) - कार्यकारी अभियंता,... + more
 • दरपत्रके देकार - कार्यकारी अभियंता, घाटघर... + more
 • दरपत्रके देकार - कार्यकारी अभियंता, घाटघर... + more
 • अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव - कार्यकारी अभियंता, उज्जनी... + more
 • जिगाव प्रकल्प (ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा )... + more
 • जिगाव प्रकल्प (ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा )... + more
 • अंबा नाला व बिच्छन नदीचे लाल व निळया पूररेषेचे... +अधिक
 • पाणी लेखापरीक्षा अहवाल... + more
 • बुलेटिन मार्च... + more
 • "चोंढी बृ. ल. पा. योजना ता. संग्रामपूर जि.... +अधिक
 • "सेवानिवृत अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पध्दतीवर नेमणूक... +अधिक
 • जिगव प्रकल्प (ता. नांदुरा जि. बुलढाणा) अंतर्गत... +अधिक
 • "आलेवाडी बृ. ल. पा. योजना ता. संग्रामपूर जि.... +अधिक
 • "जिगाव प्रकल्पांतर्गत मौजे अडोळ बु.चे... +अधिक
 • "नांदेड येथील गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा आधुनिकी करण... +अधिक
 • "धुळे येथील गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा आधुनिकी करण... +अधिक
 • "आलेवाडी ब्रू.ल.पा. योजना ता. संग्रामपूर जि.... +अधिक
 • "महाराष्ट्र जलनियमन व प्राधिकरण यांचेकडील याचिका... +अधिक
 • "जिगाव प्रकल्पांतर्गत मौजे माहुली ता. जळगाव या... +अधिक
 • "चोंढी बृ.ल.पा.प्रकल्प ता.संग्रांपूर जि. बुलढाणा... +अधिक
 • "पार्डी गावाचे पुनर्वसनाकरिता नवीन गावठाणाकरिता... +अधिक
 • "सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी जलसंपदा... +अधिक

जलसंपदा विभाग आपले स्वागत आहे