अद्ययावत बातम्या
  • दरपत्रक सूचना -दरवाजे संकल्पन काम,अधीक्षक... + more
  • प्रेस सूचना - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन... + more
  • महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे करार... + more
  • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे... + more

जलसंपदा विभाग आपले स्वागत आहे