अद्ययावत बातम्या
 • विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र२,नांदेड... + more
 • जांबरे मध्यम प्रकल्प ता.चंदगड ,जि.कोल्हापूर... + more
 • कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ ,कोल्हापूर... + more
 • जळगाव जिल्हा - भूसंपादन कलम 18/28 प्रलंबित... + more
 • नाशिक जिल्हा - भूसंपादन कलम 18/28 प्रलंबित... + more
 • नंदुरबार जिल्हा - भूसंपादन कलम 18/28 प्रलंबित... + more
 • धुळे जिल्हा- भूसंपादन कलम 18/28 प्रलंबित दायित्व... + more
 • उस्मानाबाद प्रकल्प मंडळ -करार तत्वावर कायदे... + more
 • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राक.रिता मौजे.पिंपळगाव... + more
 • जाहिरात-सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना सेवा... + more
 • जाहिरात -वाशीम पाटबंधारे मंडळांतर्गत सेवानिवृत्त... + more
 • निम्न ज्ञानगंगा -२ बृहत लघु पाटबंधारे योजना ,ता.... + more
 • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजेहिवरखेड (ता.... + more
 • जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता मौजेहिंगणे... + more

जलसंपदा विभाग आपले स्वागत आहे