maharashtra government,ejalseva,Maharashtra water resources department,Irrigation department,ICIS portal

*****New"सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामांसाठी सेवा निवृत्त अभियंता यांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करनेबाबत." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New" चोंढी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प मौ. चोंढी ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा येथील जमिन सरळ खरेदीद्वारे संपादित करण्याची पूर्व सूचना." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत निम्न ज्ञानगंगा - २ बृहत लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्प ता. खामगाव करिता मौजे दिवठाणा ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील जमीन सरळ खरेदीसाठी जाहिर नोटीस." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New" कारंजा रमजानपूर (नया अंदुरा) संग्राहक ल.पा. योजना ता. बाळापुर जि. अकोला या प्रकल्पासाठी सरळ खरेदी पद्धतीने जनिम संपादन करणे." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

  • धरण-1
  • धरण-2
  • धरण-3
  • धरण-4
  • धरण-5

जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

जुन्या मुंबई राज्याचे महाराष्ट्र आणि गुजरात असे विभाजन झाल्यानंतर सन १९६० साली महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. १९६० साली सार्वजनिक बांधकाम खाते हे पाटबंधारे विभाग आणि इमारत व दळणवळण खाते अशा दोन विभागांमध्ये विभागले गेले. २६ ऑक्टोबर २००४ पासून पाटबंधारे खाते हे जलसंपदा विभाग या नावाने ओळखले जात आहे. जलसंपदा विभागास गत १५० वर्षांचा उज्वल इतिहास आहे. महाराष्ट्र राज्य उदयास येण्यापूर्वी पाटबंधारे विषयक पश्चिम महाराष्ट्राकरीता मुंबई पाटबंधारे कायदा १८७९ (मुंबई), विदर्भासाठी मध्यवर्ती तदतूद कायदा १९३१ (पुणे) आणि मराठवाडयासाठी हैद्राबाद पाटबंधारे कायदा (नाशिक) असे तीन कायदे अस्तित्वात होते. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सर्व महाराष्ट्रासाठी एकच असा नविन पाटबंधारे कायदा दिनांक ५ ऑगस्ट १९७६ रोजी अस्तित्वात आला.कृष्णा, भिमा, गोदावरी अशा पूर्ववाहिनी तसेच तापी नदीसारख्या पश्चिमवाहिनी नद्यांमुळे महाराष्ट्राचे जनजीवन आणि संस्कृति बहरली आहे. शेती, उद्योगधंदे तसेच घरगुती कारणांकरीता या जलस्त्रोतांचा उपयोग महाराष्ट्राला फार पूर्वीपासून होत आहे.

अधिक...