maharashtra government,ejalseva,Maharashtra water resources department,Irrigation department,ICIS portal

*****New"सामाईक दरसूची सन २०१७-१८." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जलसंपदा विभागाकरिता MS office (std) ७९ लायसन्स GeM पोर्टल वरुन MAF अधिकृत पुरवठादारांकडून खरेदी करनेबाबत " - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"महामंळातर्गत विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कायदे विषयक सल्ला देण्यास विविध सल्लागारांची निकड लक्षात घेता अनुभवी निवृत्त न्यायाधीश यांची पूर्ण वेळ महामंडळाचा कायदे सल्लागार म्हणून नियुक्ती/नेमणूक करण्याची जाहिरात. " - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"सेवानिवृत्त तांत्रिक अधिकारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जिगओं प्रकल्पाचे उसियो क्र 4-5-6 च्या आगमन मार्गावरील वळण नाला साखळी क्र ११० ते ३१० मी करीता मौजे भोन तालुका सङ्ग्रांपूर जिल्हा बुलढाणा येथील खाजगी वाटाघाटीने जमीन सरळखरेदीने संपादित करण्याची पूर्वसूचना ." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जिगओं प्रकल्पT तालुका नांदुरा जिल्हा बुलढाणा मधये मौजे दादूल गाँवचे नवीन गाओठांनासाठी पिंपळगाव काळे येथील 20.३८ हेक्टर क्षेत्र सरळ खरेदीने घेण्याबाबतचा जाहीरनामा प्रसिद्धा करणे ." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"महामंडळांतर्गत उच्च न्यायालायतील प्रकरणे हाताळण्यासाठी वकिलांच्या विधी शुल्कामध्ये वाढ करनेबाबत." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"महामंडळांतर्गत मुंबई उच्च न्यायालायतील आणिऔरंगाबाद येथील मुंबई उच्चन्यायालयच्या बेंचचे अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी अर्जं करणार्‍या वकिलांसाठी अति आणि शर्ती." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"बोरखेडी मिश्र ल. पा. योजना ता. लोणार जि. बुलढाणा साठी मौजे. सुलतानपूर आणि पार्डी येथील क्षेत्र सरळ खरेदीने संपादण करण्याची जाहीर नोटिस." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जीगांव प्रकल्प मौजे. निमकराड ता. जळगाव जा. शिवारातील जमिन सरळ खरेदीने संपादित करण्याची पूर्व सूचना." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जीगाव प्रकल्पांतर्गत मौजे. पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील अतिरिक्त संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदी करण्याबाबत पुर्वसुचना." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"तापी पाटबंधरे विकास महामंडळ जळगाव ---अनुभवी वकिलांची पानेलवर नेमणूक/नियुक्ती करनेबाबत ." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"बिगर सिंचन देयक प्रणाली विकसित करणे ." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

  • धरण-1
  • धरण-2
  • धरण-3
  • धरण-4
  • धरण-5

जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

जुन्या मुंबई राज्याचे महाराष्ट्र आणि गुजरात असे विभाजन झाल्यानंतर सन १९६० साली महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. १९६० साली सार्वजनिक बांधकाम खाते हे पाटबंधारे विभाग आणि इमारत व दळणवळण खाते अशा दोन विभागांमध्ये विभागले गेले. २६ ऑक्टोबर २००४ पासून पाटबंधारे खाते हे जलसंपदा विभाग या नावाने ओळखले जात आहे. जलसंपदा विभागास गत १५० वर्षांचा उज्वल इतिहास आहे. महाराष्ट्र राज्य उदयास येण्यापूर्वी पाटबंधारे विषयक पश्चिम महाराष्ट्राकरीता मुंबई पाटबंधारे कायदा १८७९ (मुंबई), विदर्भासाठी मध्यवर्ती तदतूद कायदा १९३१ (पुणे) आणि मराठवाडयासाठी हैद्राबाद पाटबंधारे कायदा (नाशिक) असे तीन कायदे अस्तित्वात होते. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सर्व महाराष्ट्रासाठी एकच असा नविन पाटबंधारे कायदा दिनांक ५ ऑगस्ट १९७६ रोजी अस्तित्वात आला.कृष्णा, भिमा, गोदावरी अशा पूर्ववाहिनी तसेच तापी नदीसारख्या पश्चिमवाहिनी नद्यांमुळे महाराष्ट्राचे जनजीवन आणि संस्कृति बहरली आहे. शेती, उद्योगधंदे तसेच घरगुती कारणांकरीता या जलस्त्रोतांचा उपयोग महाराष्ट्राला फार पूर्वीपासून होत आहे.

अधिक...