लेख

अ. क्र. लेख पहा
ई जलसेवा बाबत माहिती सादरीकरण १ पहा
ई जलसेवा बाबत माहिती सादरीकरण २ पहा
RPMT आणि CPMT कार्यशाळा सादरीकरण पहा
ई जलसेवा अभियान सादरीकरण पहा
ई जलसेवा गीत पहा
जलसंपदा विभागाचे ई जलसेवेद्वारे परिवर्तन चित्रफित पहा
माष्टर ट्रेनर माहितीपत्र पहा
ई-जलहमी अंतर्गत उपलब्ध ऑनलाईन सेवा कशा वापरता येतील याबाबतचे व्हिडीओ प्रशिक्षण पहा