न्यायाधिकरण निवाडे

देशातील आंतरराज्यीय नदी पाणी तंटे निवारणार्थ भारत सरकाने नर्मदा पाणी तंटा लवाद, कृष्णा पाणी तंटा लवाद असे विविध लवाद स्थापन केले.