जिल्हा पुस्तिका

अ.क्र. जिल्हा वर्ष-२०१४ वर्ष-२०१५ वर्ष-२०१६ वर्ष-२०१७
अहमदनगर -- पहा पहा पहा
अकोला पहा पहा पहा पहा
अमरावती पहा पहा पहा ---
औरंगाबाद -- पहा पहा पहा
भंडारा पहा पहा पहा पहा
बीड -- पहा पहा ---
बुलढाणा पहा पहा पहा पहा
चंद्रपुर पहा पहा पहा पहा
धुळे पहा पहा पहा पहा
१० गडचिरोली पहा पहा पहा पहा
११ गोंदिया पहा पहा पहा पहा
१२ हिंगोली -- पहा पहा ---
१३ जळगाव -- पहा पहा पहा
१४ जालना -- पहा पहा ---
१५ कोल्हापुर -- पहा पहा ---
१६ लातुर -- पहा पहा ---
१७ मुंबई शहर -- -- -- --
१८ मुंबई उपनगर -- -- -- --
१९ नागपुर पहा पहा पहा पहा
२० नांदेड पहा पहा पहा पहा
२१ नंदुरबार -- -- पहा ---
२२ नाशिक -- पहा पहा पहा
२३ उस्मानाबाद -- पहा पहा पहा
२४ पालघर -- पहा पहा ---
२५ परभणी -- पहा पहा पहा
२६ पुणे पहा पहा -- ---
२७ रायगड पहा पहा पहा पहा
२८ रत्नागिरी -- पहा पहा ---
२९ सांगली पहा पहा पहा पहा
३० सातारा पहा पहा पहा ---
३१ सिंधूदुर्ग -- पहा पहा ---
३२ सोलापूर पहा पहा पहा ---
३३ ठाणे -- पहा पहा ---
३४ वर्धा पहा पहा पहा पहा
३५ वाशिम पहा पहा पहा पहा
३६ यवतमाळ पहा पहा पहा -- ---