जिल्हा पुस्तिका

अ.क्र. जिल्हा वर्ष-२०१४ वर्ष-२०१५ वर्ष-२०१६ वर्ष-२०१७
अहमदनगर -- पहा पहा
अकोला पहा पहा पहा
अमरावती पहा पहा पहा
औरंगाबाद -- पहा पहा
भंडारा पहा पहा पहा
बीड -- पहा पहा
बुलढाणा पहा पहा पहा
चंद्रपुर पहा पहा पहा
धुळे पहा पहा पहा
१० गडचिरोली पहा पहा पहा
११ गोंदिया पहा पहा पहा
१२ हिंगोली -- पहा पहा
१३ जळगाव -- पहा पहा
१४ जालना -- पहा पहा
१५ कोल्हापुर -- पहा पहा
१६ लातुर -- पहा पहा
१७ मुंबई शहर -- -- --
१८ मुंबई उपनगर -- -- --
१९ नागपुर पहा पहा पहा
२० नांदेड पहा पहा पहा
२१ नंदुरबार -- -- पहा
२२ नाशिक -- पहा पहा
२३ उस्मानाबाद -- पहा पहा
२४ पालघर -- पहा पहा
२५ परभणी -- पहा पहा
२६ पुणे पहा पहा --
२७ रायगड पहा पहा पहा
२८ रत्नागिरी -- पहा पहा
२९ सांगली पहा पहा पहा पहा
३० सातारा पहा पहा पहा
३१ सिंधूदुर्ग -- पहा पहा
३२ सोलापूर पहा पहा पहा
३३ ठाणे -- पहा पहा
३४ वर्धा पहा पहा पहा
३५ वाशिम पहा पहा पहा
३६ यवतमाळ पहा पहा --